NORMES I RECOMANACIONS

Recomanacions per a totes les rutes, sobretot per les caminades 04, 05, 06 i per a totes les rutes G01...:

IMPORTANT: Advertiments i normes de les caminades:

Tingueu present que pel simple fet de triar una d’aquestes caminades, assumiu que, per les característiques pròpies d’aquesta activitat i per ser realitzada en un entorn natural, no pot estar exempta de risc i l’accepteu, i que aquesta decisió s’ha pres de forma lliure, voluntària i conscientment.

Prèviament heu d’haver llegit i entès la ruta o trajecte de la caminada que aneu a realitzar, heu de valorar el grau de dificultat d’acord a la vostra condició abans de decidir fer la caminada, heu d’assumit el riscos de la mateixa i preocupar-se de dur el material necessari per l’activitat.

Els que proposem aquestes rutes declinen tota responsabilitat respecte a qualsevol dany i/o perjudici que la participació en aquestes activitats pugui causar als caminadors. Els participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a altres caminadors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques. És molt recomanable d'estar assegurats individualment en les activitats de muntanya en que participeu. La llicència de la FEEC/FEDME té un apartat específic d’assegurances amb diverses modalitats depenen de la activitat que penseu fer.

Informació prèvia que heu de llegir i valorar abans de decidir la vostra participació:

- En la descripció de cada caminada trobareu la informació especifica i concreta referent a la ruta o trajecte, grau de dificultat, riscos de la activitat i horaris. Ho heu de llegir i valorar d’acord a les vostres capacitats, abans de decidir la vostra participació.
Estigueu alertes a la dificultat de la caminada: La dificultat està establerta segons els criteris comuns utilitzats en senderisme, tenint en compte la longitud de l’itinerari, els desnivells que s’han de superar, l’estat dels camins i la temperatura ambient del lloc per on transcorre l’itinerari.
Segons aquests criteris està feta la següent classificació:
- Dificultat baixa: ruta suau per a persones acostumades a caminar.
- Dificultat mitjana: ruta per a persones amb experiència en caminades.
- Dificultat alta: ruta complicada, només apta per a persones amb molta experiència

- Edat: Excursions recomanades a partir de 10 anys. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats pels seus pares o d’una persona responsable major d’edat.

- Coneixements tècnics mínims requerits: Els propis de qualsevol caminada urbana o activitat de senderisme de muntanya i d’acord a la dificultat anunciada en cada caminada.

- Patologies que desaconsellen l’activitat: Abstenir-se persones no acostumades a caminar, amb problemes respiratoris, cardíacs o altres patologies que facin desaconsellable realitzar esforços importants. Si teniu problemes cardíacs, respiratoris, si patiu diabetis o qualsevol altra malaltia significativa ho heu de consultar amb el vostre metge d’acord a la ruta que penseu fer. Persones que es mediquin amb anticoagulants (tipus sintrom o similar) haurien d’abstenir-se de fer les caminades de muntanya pel risc que comporta si patissin qualsevol ferida durant el trajecte.

- Requisits físics i psíquics: Heu de ser conscients de la vostra capacitat i preparació per afrontar la dificultat de la caminada, i heu de vetllar per la vostra integritat física durant tot el recorregut. Les caminades de muntanya i més les rutes G0x son recomanades únicament per a persones que, tot i estar habituades a l'esport, hagin realitzat una preparació prèvia escaient.

- Normes d’actuació:
- Es obligat guardar un respecte absolut a les més essencials normes esportives, de companyia, de respecte per la natura, a les propietats, masies i conreus per on passi la caminada. Els participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a altres caminadors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques.
- Trams i cruïlles amb trànsit rodat: En els trams i cruïlles amb trànsit rodat s'ha de respectar el codi de circulació.

- Equip i material: El participant ha de preveure el material necessari d'acord a la descripció de la caminada, sobretot per les de muntanya, en termes generals son:
- Calçat adequat per a camins de muntanya (totalment desaconsellat calçat tipus platja, tenis, esports de pista, etc..). Es recomana que tingui la sola gravada i la canya alta per evitar relliscades i protegir el turmell.
- Roba adequada per a camins de muntanya, es recomanat dur pantalons llargs i màniga llarga. Estigueu atents a la meteorologia per si fos necessari dur un impermeable.
- Menjar i aigua suficient en funció del recorregut previst.
- Gorra per protegir-se del sol i crema de protecció solar amb nivell de filtre adequat.
- Telèfon mòbil amb la bateria carregada
- Mapa de la zona amb l’itinerari que aneu a fer identificat, brúixola (i altímetre). Si teniu  GPS podeu baixar-vos el track de la ruta per seguir-lo amb més facilitat.
- Una petita farmaciola i un xiulet

- Mesures d’emergència: En cas d’accident o perill imminent el telèfon d’emergències és el 112 si la situació ho requereix.

- Mesures de protecció mediambiental: S’ha de guardar  respecte al mediambient: No llenceu cap tipus de deixalla (encara que sigui orgànica), no arranqueu cap mena de planta i no destorbeu a la fauna.

Notes addicionals:

- Informeu-vos de les condicions meteorològiques abans de sortir.
- No heu de tocar  les torres elèctriques que pugueu trobar en el recorregut
- Tingueu present la temporada de caça i la possibilitat de trobar-vos caçadors o batudes de senglar per la zona. Informeu-vos abans de escollir el recorregut.
- Si porteu gos, el seu amo és el responsable del comportament del animal. Cal dur-lo lligat i seguir les normatives concretes referents al animal.

El Parc del Garraf té un Web a on es pot trobar informació:

Recomanacions del Parc del Garraf:

Aplicació al mòbil del Parc del Garraf:

Itineraris d’interès del Parc del Garraf:

La fauna i flora del Parc del Garraf:


(actualitzat desembre/2017)